1/1
LEKTI


Pou 3È SIK, timoun yo ka chwazi sa yo vle li nan nenpòt ki sijè yo vle. Fò yo pratike li awotvwa  pou 10 minit konsa. Yo ka tire sa yo li a nan nenpòt ki liv ane pase (Istwa Ayiti, syans, eksetera).

LECTURE

Pour le TROISIEME CYCLE, Les jeunes  peuvent choisir le  texte qui leur plait dans un des manuels  de l’année dernière (histoire, éducation civique, créole, français). Cependant, il faut le lire à haute voix  pendant environ une dizaine de minutes devant un adulte.

MATEMATIK

Tab miltiplikasyon  sou menm modèl la. Y ap konte ak  wòch, pou 3 fwa 3 pa egzanp , sa vle di 3 ranje wòch.

Yo konte konbyen ranje. Fò yo konprann operasyon an anvan yo etidye tab la.

 

ATANSYON: PA BA TIMOUN YO ETIDYE YON TAB SAN NOU PA SÈTEN YO KONPRANN MEKANIS LAN  SA VLE DI AK TI WOCH OSWA MOSO KATON POU LI FÈ ADISYON OSWA SOUSTRAKSYON OSWA MILTIPLIKASYON.

MATHEMATIQUES 

C’est la révision de toutes les tables de multiplication en 7ème année fondamentale.

C’est aussi la récapitulation de l’écriture des grands  nombres. (Millions)

ATTENTION: L’enfant doit avoir compris  l’opération avant  d’étudier la table.

  • w-facebook
  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now